Obřad i hostina se uskutečnily v
Novém Adalbertinu
Velké náměstí 32
Hradec Králové

Realizace obřadu 

Naše hostina